Konstruktsioonide projekteerimine

Eelprojektist kuni tööprojekti ja tootejoonisteni

Konstruktsioonide projekteerimine

Konstruktsioonide projekteerimine

Pakume konstruktsioonide projekteerimist kõikides etappides alates eelprojektist kuni tööprojekti ja tootejoonisteni

Meil on kogemus erinevat tüüpi hoonete kandekonstruktsioonide projekteerimisel. Olenevalt hoone tüübist ja tellija soovist valime välja hoonele sobiva kandekonstruktsioonide tüübi, olgu selleks teraskonstruktsioon, puitkonstruktsioon, monteeritav raudbetoon, monoliitne raudbetoon, kivikonstruktsioon või kombinatsioon eelpool mainitust. Pakume konstruktsioonide projekteerimist kõikides etappides alates eelprojektist kuni tööprojekti ja tootejoonisteni. Koostöös tellija ning teiste projektiosade projekteerijatega töötame välja kestvad ja säästlikud lahendused.

Hoonetüübid

 • Eluhooned
 • Büroohooned
 • Ühiskondlikud hooned
 • Tööstus- ja tootmishooned
 • Laohooned

 

Konstruktsioonide projekteerimine järgnevates etappidesKonstruktsioonide projekteerimine järgnevates etappides

 • Eelprojekt – Valmis kooskõlastamiseks ja ehitusloa taotlemiseks.
 • Põhiprojekt – Valmis eelarvestamiseks ja ehitushanke läbiviimiseks
 • Tööprjoekt – Valmis ehitamiseks
 • Tootejoonised – Valmis tehaseliste konstruktsioonielementide tootmiseks

Eelprojekt on konstruktsioonide projekteerimise esimene samm, kus kavandatakse üldised suunised, võttes arvesse ehitise funktsionaalseid ja esteetilisi aspekte ning eelarvet. Põhiprojekt arendab välja eelprojekti ideid, süvenedes struktuursetesse ja tehnilistesse üksikasjadesse. Tööprojektid viivad kontseptsioonid praktilise teostuseni, ning tootejoonised täpsustavad ehitise komponentide tehnilised spetsifikatsioonid, tagades sellega projekti terviklikkuse ja vastavuse kehtivatele standarditele.

Tööprotsess

Esialgne suhtlus tellijaga, Lähteinfo kokkuleppimine

Insenertehnilised arvutused, Projekteerimine

Mudelprojekteerimine, Kooskõlastused tellijaga

Projektdokumentatsiooni vormistamine, Sisemine kontroll

Valmis projektdokumentatsiooni üleandmine tellijale

Ehitusaegne suhtlus tellijaga

Projekteerimis tööriistadProjekteerimis tööriistad

Selleks, et saaksime oma klientidele pakkuda kvaliteetseid lahendusi kasutame oma töös tänapäevaseid tööriistu.

 • Tekla Structures – mudelprojekteerimine, projektdokumentatsiooni vormistamine
 • SCIA Engineer – FEM-tarkvara, arvutusmudelite loomine
 • Trimble Connect
 • Tekla Tedds
 • ZWCad
 • Geo5
 • Peikko Designer
 • Hilti Profis
 • Ruukki DesignTools
 • Ubakus